Zachowania i konsekwencje

DominoZachowania są kontrolowane przez swoje konsekwencje

Zachowanie jest zawsze narzędziem do osiągania pewnych skutków, a więc jest w poważnym stopniu kontrolowane przez swoje konsekwencje. Konsekwencje to wydarzenia następujące bezpośrednio po zachowaniu i z nim związane (pojawiają się wtedy, gdy pojawia się zachowanie). Chcąc szkolić, czyli modyfikować zachowania, musimy potrafić modyfikować ich konsekwencje.

Konsekwencje zachowania, które są ważne dla zwierzęcia i wpływają na to zachowanie, nazywamy WZMOCNIENIAMI bądź WYGASZENIAMI, w zależności od tego czy wzmacniają, czy wygaszają dane zachowanie.

Jeśli konsekwencje zachowania powodują, że intensyfikuje się ono, to są one dla zwierzecia wzmocnieniami. Możliwe są dwa rodzaje wzmocnień:

 • Wzmocnienie dodatnie ( R+ , od ang. reinforcement – wzmocnienie )

  Konsekwencją zachowania jest POJAWIENIE ( stąd „+” ) się czegoś (dobrego), co powoduje wzmocnienie zachowania (czyli zwiększenie jego częstotliwości).

  Jeśli możemy zrobić coś, co spowoduje pojawienie się czegoś dobrego dla nas, będziemy robić to częściej.

  W szkoleniu korzystamy głównie z dodatniego wzmocnienia – jest ono najbardziej efektywne i najłatwiejsze do kontroli przez trenera, łatwe do zrozumienia przez zwierzę i buduje najsilniejszą motywację.

 • Wzmocnienie ujemne ( R- )

  Konsekwencją zachowania jest ZNIKNIĘCIE ( stąd „-” ) czegoś (złego), co powoduje wzmocnienie zachowania (czyli zwiększenie jego częstotliwości).

  Jeśli możemy zrobić coś, co spowoduje zniknięcie czegoś dla nas nieprzyjemnego, będziemy robić to częściej.

  Wzmocnienie ujemne to element tradycyjnych systemów szkolenia – coś złego (nacisk obroży, kiełzna, łydek itp.) znika, gdy zwierzę zrobi to, co nas interesuje.

Jeśli konsekwencje powodują, że zachowanie zanika, to są one dla zwierzecia wygaszeniami.Możliwe są dwa rodzaje wygaszeń:

 • Wygaszenie dodatnie ( P+ , od ang. punishment – kara )

  Konsekwencją zachowania jest POJAWIENIE ( stąd „+” ) się czegoś (złego), co powoduje wygaszenie zachowania (czyli zmniejszenie jego częstotliwości). Popularnie nazywane karą.

  Jeśli robimy coś, co powoduje pojawienie się czegoś dla nas nieprzyjemnego, przestaniemy to robić.

  Zdecydowanie niepolecane jako metoda szkolenia – więcej na ten temat w zakładce „kary”.

 • Wygaszenie ujemne ( P- )

  Konsekwencją zachowania jest ZNIKNIĘCIE ( stąd „-” ) czegoś (dobrego), co powoduje wygaszenie zachowania (czyli zmniejszenie jego częstotliwości ).

  Jeśli robimy coś, co powoduje zniknięcie czegoś dobrego dla nas, przestaniemy to robić.

Jeśli zachowanie, które dotąd było zawsze wzmacniane, przestanie być wzmacniane to może wygasnąć. Jeśli zachowanie jest wzmacniane zmiennie, to jest odporniejsze na wygaszenie (jeśli nie oczekujemy nagrody zawsze, będziemy próbować dopóki jej nie dostaniemy – jednoręki bandyta).

Zanim zachowanie wygaśnie, pojawia się tzw. wybuch przedeliminacyjny – zachowanie pojawia się ze zwiększoną siłą i częstotliwością. Jeśli zostanie wtedy wzmocnione, bardzo silnie się utrwali.

Warsztaty
Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać aktualne informacje o warsztatach:
Imię: